حمل بار زمینی

حمل و نقل جاده ای یکی از قدیمی ترین راه های جا به جایی کالا می باشد که از نظر قیمت و سرعت جهت حمل بسیاری از کالاها مناسب است. در حال حاضر بخش عمده ای از حمل و نقل کالاها در جهان از مسیر جاده ای صورت می پذیرد. از این رو شرکت دریا بندر سپهر پارس به منظور رفع نیازهای مشتریانی که از این نوع حمل و نقل استفاده می کنند خدمات مختلفی را ارائه می دهد که شامل موارد زیر است :

  • حمل بار زمینی به صورت دربست (FTL)
  • حمل بار زمینی به صورت گروپاژ (LTL)
  • حمل با کامیون یخچالی
  • خدمات زمینی / هوایی و زمینی / دریایی
  • ترانزیت
  • خدمات گمرکی در مبدا و مقصد
  • حمل به صورت Door to Door، حمل محمولات حجیم