حمل دریایی به اروپا

اروپا با توجه به امکاناتی از جمله حمل دریایی آسان که برای مهاجرین فراهم کرده مقصد نهایی بسیاری از تاجران ایرانی می‌باشد. امکان تجارت و حمل دریایی به اروپا و بسیاری موارد دیگر از انگیزه‌های اصلی‌ این تاجران می‌باشد. حمل دریایی به اروپا از رایج‌ترین اقدامات تاجران برای ارسال محموله‌های خود به اروپا می‌باشد. ازآنجا که عموما وزن بار ارسالی به اروپا از وزن بار مجاز مسافری بیشتر میباشد تاجران اقدام به فرستادن وسایل خود قبل ازپرواز به صورت حمل دریایی میکنند. همچنین با توجه به جمعیت زیاد ایرانیان مقیم در این شهر بسیاری از تجار به منظور صادرات اقدام به حمل دریایی به اروپا می‌نمایند.